8.5 C
Prague
Sobota, 3 června, 2023

/

Ultrazvuková zkouška odhalí přítomnost vnitřních vad

V mnoha případech můžeme potřebovat provést ultrazvukovou metodu, díky níž je možné jistit přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Ultrazvuk je jednou ze základních metod nedestruktivní zkoušky.

UT metoda má největší dosah

U nás je ultrazvuková zkouška nabízena společností PAPco s.r.o. Ultrazvuková metoda má největší dosah ze všech nedestruktivních metod. Využívá se převážně pro zkoušení tvářených polotovarů, jako jsou tyče, výkovky, plechy…, ale také svarů nebo odlitků. Použití je významné i při zkoušení různých typů nekovových materiálů. Jedná se především některé typy plastů a kompozitů.

Velkou předností této metody je možnost automatizace procesu kontroly, zvláště u polotovarů jednoduchého tvaru, jako jsou trubky, plechy, tyče… Mimo vnitřních vad, jako jsou trhliny, dvojitosti, dutiny atd., je možné zjišťovat i vady povrchové. Mezi další přednosti patří i okamžité zobrazení výsledků zkoušky.

Vizuální zkouška a další služby

PAPco s.r.o. Vám vyhoví, i když vás zajímá vizuální zkouška. Je považována za nejrozšířenější metodu z metod nedestruktivního zkoušení materiálu. Je zaměřená na zjišťování a hodnocení stavu, vlastností povrchů výrobků nebo součástí pouhým okem, nebo pomocí speciálních přístrojů nebo zařízené. Používá se při klasické nedestruktivní kontrole, kdy chceme odhalit vady jako povrchové póry, zápaly, trhliny, tvarové odchylky… Měří se a hodnotí lineární přesazení, převýšení kořene svaru, přesazení forem u odlitku, kontroluje se stav povrchu…

Tato metoda je přitom plnohodnotná a srovnatelná s ostatními nedestruktivními metodami, ve svém rozsahu dokonce překračuje rámec použití ostatních NDT metod, je považována za základní NDT metodu, jež by měla být provedena před každou další nedestruktivní metodou.

Defektoskopie je společnosti vlastní. Kontaktujte ji a domluvte si schůzku či vyjasněte vše, co vás zajímá.