8.5 C
Prague
Sobota, 3 června, 2023

/

Zaměstnanecká versus modrá karta? A jak ji jednoduše získat?

Do České republiky přichází z nejrůznějších důvodů stále větší počet cizinců, přičemž většina z nich by zde ráda pracovala. K tomu je však potřeba mít pracovní povolení. Bez něj to zkrátka není možné.

Nicméně, tuzemská legislativa je často pro každého nově příchozího vcelku složitá, proto se prostřednictvím tohoto článku podíváme na to, jakým způsobem si může cizinec zřídit odpovídající pracovní povolení. 

Jaká pracovní víza Česká republika vyžaduje?

V zásadě existují dva hlavní typy pracovních víz, jež Česká republika pro cizince vydává. Těmi jsou zaměstnanecká karta a modrá karta pro cizince. V čem je rozdíl? To a mnohé další si upřesníme na následujících řádcích.

V zásadě se nicméně jedná o vydělení na základě nejvyššího dosaženého vzdělání a plánované doby, kterou chce cizinec na území České republiky strávit.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je typ víza, které umožňuje cizinci pracovat a žít v České republice po delší dobu, než jsou tři měsíce. V případě kratších časových intervalů se mimochodem používá vízum pro krátkodobý pobyt.

Zaměstnanecká karta se pak vyhotovuje nejčastěji na dva kalendářní roky. Opravňuje cizince k práci v České republice, ovšem ale pouze na takové pozici, na niž mu byla karta udělena. Nicméně, takových pozic může být i více. O zaměstnaneckou kartu se žádá zpravidla na pracovišti Ministerstva vnitra.

Nicméně, některé národnosti mají výjimku a o zaměstnaneckou kartu mohou žádat na jakékoliv české ambasádě či konzulátu, a to nejen v zemi původu. To jsou kupříkladu občané Velké Británie či Spojených států Amerických, ale i mnoha převážně exotičtějších zemí. Celkem je jich okolo čtyřiceti, což není úplně zanedbatelná skupina.

Modrá karta

V momentě, kdy má cizinec v plánu na území České republiky pracovat a pobývat v delším časovém horizontu, který překračuje zmíněné dva roky, musí ze zákona požádat o kartu modrou. Dříve tato karta přitom nesla jinou barvou – zelenou.

Jedná se však víceméně o to samé, jen s tím rozdílem, že v roce 2014 došlo k přejmenování. Samotné získání modré karty je pak o něco složitější než u zaměstnanecké karty, a to především kvůli tomu, že je k jejímu získání potřeba mít dokončené nějaké vyšší vzdělání.

Tím je minimálně vyšší odborné vzdělání trvající minimálně tři roky, popřípadě samozřejmě vysoká škola. Žádost o modrou kartu podává cizinec osobně buď na zastupitelském úřadě ČR v cizině, což je typicky ambasáda nebo konzulát, případně u Ministerstva vnitra v České republice.

Jednoduší cestou, jak si buď zaměstnaneckou nebo modrou kartu zajistit, je obrátit se na některou z agentur např. IRS Czech, které se tím přímo zabývají. Existuje celá řada takových pracovních agentur, jenž zajišťují práci pro cizince, a to v této době zejména těch příchozích z Ukrajiny.

Ta za vás pak vyřídí samotnou žádost o zaměstnaneckou kartu, ale pomůže i se zajištěním karty modré. Cizinec se pak tímto způsobem jednoduše zbaví vyřizování veškeré administrativy a papírování.